วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ประวัติของภาษา Pascal

ประวัติของภาษา Pascal
ปาสคาล (Pascal) เป็นชื่อที่ได้รับสมญานามมาจาก "Blaise Pascal" นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงในการประดิษฐ์เครื่องจักรที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ภาษา Pascal ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรก เมื่อต้นปี ค.. 1970 โดย Niklaus Wirth ที่มหาวิทยาลัยด้านเทคนิค ในเมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ครั้งแรก เพื่อพัฒนาภาษาขั้นสูงที่มีกฎเกณฑ์ เพื่อการสอนการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง ภาษาที่ Wirth พัฒนาขึ้นเรียกว่า ปาสคาลมาตรฐาน (Standard Pascal) หรือปาสคาลมาตรฐานตามแบบของ Jensen และ Wirth อย่างไรก็ตาม "ปาสคาลมาตรฐาน" ยังกำกวมอยู่ เนื่องจากในปัจจุบันมีหลายมาตรฐาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการประกาศปาสคาลมาตรฐานชื่อ ANSI Pascal ซึ่งกำหนดมาตรฐานโดย ANSI (American National Standards Institute) และ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
ในปี ค.. 1983 บอร์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ได้เริ่มทำตลาดคอมไพเลอร์ปาสคาลราคาถูก ที่เรียกว่า เทอร์โบปาสคาล (Turbo Pascal) สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เทอร์โบปาสคาลประสบความสำเร็จเรื่อยมา เนื่องจากราคาถูกและใช้งานง่าย ต่อมาจึงมีการพัฒนาเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ Editor และตัว Debugger แบบโต้ตอบ ปัจจุบัน Turbo Pascal เป็นภาษาปาสคาลที่ครองตลาดผู้ใช้    ไมรโครคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มีการนำมาประยุกต์ใช้งานทั้งในด้านเป็นภาษาในการเรียนการสอน และภาษาในการสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น